Nüşabə Yavər qızı Quliyeva

Nüşabə Yavər qızı Quliyeva

 • Rektorun müşaviri
 • Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin direktoru
 • Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
 • E-poçt: nushaba.guliyeva@au.edu.az
 • https://orcid.orglOOOO-OOOI-7117-6394

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1984-cü il mayın 15-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 2000-ci ildə Nəsimi rayonu 247 saylı orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

 • Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 2017
 • Doktorantura, Bakı Dövlət Universiteti, 2010
 • Magistratura, Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 2006
 • Bakalavriat, Bakı Slavyan Universiteti, Regionşünaslıq fakültəsi, 2004

Əmək fəaliyyəti

 • Azərbaycan Universiteti, Rektorun müşaviri, 2017-ci ildən
 • Azərbaycan Universiteti, Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi, direktor, 2017-ci ildən
 • Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Ümumi tarix kafedrası, müəllim, baş müəllim, 2009-2017

Elmi-təşkilati fəaliyyəti

 • International Conference on Social Work & Social Research, 24-25 November 2023.
 • Heydər Əliyev və Türk Dünyası Beynəlxalq elmi konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 12 may 2023.
 • Gənc tədqiqatçıların VI respublika elmi konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 10 mart 2023.
 • Gənc tədqiqatçıların V respublika elmi-praktik konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 15 aprel 2022.
 • Azərbaycan xalqının etnogenezi və milli kimlik məsələsi Beynəlxalq konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 28 oktyabr 2022.
 • Gender problemi və müasir Azərbaycan Beynəlxalq konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 19 noyabr 2021.
 • Gender problemi və müasir Azərbaycan Beynəlxalq konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, 27 noyabr 2020.
 • Gənc tədqiqatçıların III respublika elmi-praktik konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 13 mart 2020.
 • Gender problemi və müasir Azərbaycan Beynəlxalq konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 27 noyabr 2019.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyinə həsr olunmuş Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri Respublika konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 24 oktyabr 2019.
 • Gənc tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransı konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı,15 mart 2019.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycan ali təhsilinə beynəlxalq prizmadan baxış: problemlər və perspektivlər Respublika konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 23 may 2019.
 • “Gender problemi və müasir Azərbaycan” Respublika elmi-praktiki konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 23 noyabr 2018.
 • Modernləşmə şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişafının aktual problemləri və perspektiv istiqamətləri Respublika elmi konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 10 oktyabr 2018.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri-2018” beynəlxalq konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 14-15 may 2018.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I Respublika elmi-praktik konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 2018.
 • “Gender problemi və müasir Azərbaycan” Respublika elmi konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 2017.
 • Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” V beynəlxalq konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Bakı, 2015.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş magistrantların və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi-praktik konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2013.

Beynəlxalq sertifikatlar

 • Beynəlxalq TEIL (Teaching English as an International Language) sertifikatı, ABŞ, 2013.

Elmi əsərləri 

Kitablar 

 • Исламское образование в Северном Азербайджане в ХХ веке. Dərs vəsaiti. Lambert Academic Publishing, 2019. 149 p. 

Məqalələr

 • Russia and Azerbaijan: Aspects of cooperation in the field of education. Revista Conrado, 2024. Volume 20. Issue 96. səh.602-609.
 • Взаимная деятельность в сфере образования как одно из важнейших направлений Азербайджано-Российского сотрудничество (1991-2015), Geostrategiya, № 5 (77), 2023. səh. 67-71.
 • Qarabağda dini və mədəni abidələrə qarşı erməni vandalizmi. İpək Yolu, “Qarabağ Azərbaycandır” xüsusi buraxılışı, 2021. səh. 143-151. 
 • Армянский вандализм против религиозных и культурных памятников в Карабахе. Politicus, Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, 2021, Issue 4, səh. 72-80. 
 • XIX əsrin birinci yarısında çarizmin müsəlman ruhaniliyinə münasibəti məsələsi. İpək Yolu, 2020, №2, səh. 176-179. 
 • Взаимоотношение Азербайджана с Россией в гуманитарной сфере. Tarix və onun problemləri jurnalı, 2019, №3, səh. 190-193.
 • Мусульманские религиозные обряды как один из факторов распространения исламских ценностей в условиях совеской действительности, Pedaqoji Universitet xəbərləri, №3, Bakı, 2014, s. 149-152.
 • The Enlightenment Movement in Azerbaijan at the Beginning of XX Century. Intercultural Relations Society, Intercultural Communications, 2013, №20, Tbilisi.  p.169-172.
 • Просветительское движение в Азербайджане в начале XX века. AMEA, Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər. 32-ci cild, Bakı, 2010. s. 158-162.
 • Религиозное образование в Азербайджане (1991-2010). Tarix və onun problemləri jurnalı. №1, Bakı, 2010. s. 186-190.
 • Антирелигиозная политика советов в Азербайджане в 20-30-х гг. XX столетия. BDU- nun Xəbərləri, №2, Bakı, 2009. s. 157-162.
 • Религиозное Исламское Образование в Советском Азербайджане. Tarix və onun problemləri jurnalı, №4, Bakı, 2008. s.367-372.

Tezislər

 • The Social Essence of Azerbaijan's Education Policy in the Globalizing World. International Conference on  Social Work & Social Research  Financial Capability and Asset Building for All,  24-25 November, 2023, Baku, Azerbaijan, pp.473-478.
 • Образовательная политика Гейдара Алиева в Азербайджане (Краткий Обзор). International Conference on Heydar Aliyev and Turkic World, May 12, 2023, Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan, pp.223-226.
 • Азербайджанская Республика- Российская Федерация история развития стратегического сотрудничества в период Гейдара Алиева. “Azərbaycan xalqının etnogenezi və milli kimlik məsələsi” beynəlxalq konfransının materialları. Azərbaycan Universiteti,  28 oktyabr 2022-ci il, Bakı, s. 143-145.
 • Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyası ilə strateji əməkdaşlığı. International Artemis Congress on Life, Social, Health and Sports Sciences, 2022, s. 336-339. 
 • Гендерная проблематика в образовании. “Integration of cultures and multiculturalizm” XIII International Scientific Symposium dedicated to the 305 anniversary of Molla Panah Vagif”, 27 fevral 2022, Qars, Türkiye,  s. 155-158. 
 • Роль женщин в сфере образование в современном Азербайджане. International Conference on Gender Problems and Modern Azerbaijan, Baku, Azerbaijan. November 27, 2020, pp. 76-78. 
 • Положение женщин в Азербайджане в XIX-XX веках. International Conference on Gender Problems and Modern Azerbaijan, Baku, Azerbaijan. November 27, 2019, pp. 111-112.  
 • Функции Развития Высшего Образования. Azərbaycan Ali Təhsilinə Beynəlxalq Prizmadan Baxış: Problemlər Və Perspektivlər respublika elmi konfransının materialları, 23 may 2019, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan, s.102-104.
 • Гендерная проблематика в образовании. Gender Problemi və Müasir Azərbaycan II respublika elmi konfransının materialları, 23 noyabr 2018, Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan, s.100-102
 • Исламские ценности в среде различных социальных категорий населения Азербайджанской Республики, “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri” beynəlxalq konfransının materialları, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 2018. s. 500- 502.
 • Исторические аспекты гендерного равенства, “Gender problemi və müasir Azərbaycan” respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 2017. s. 176-284.
 • Национально-духовные ценности в независимом Азербайджане, “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi” V Beynəlxalq konfransın materialları, Şamaxı, 2017. s. 40-43.
 • Политика подготовки педагогов к инновационной деятельности, “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” V Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2015. s.121-124.
 • Расцвет публицистики в Азербайджане в конце 19-в начале 20 века, Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi-praktik konfransının materialı, Bakı, 2013. s. 151- 154.

Metodik vəsaitlər 

 • Azərbaycan və Müsəlman İntibahı. Metodik vəsait. “Füyuzat” mətbəəsi, Bakı, 2021. 83 səh.

Fənn proqramları

 • Azərbaycan və Müsəlman İntibahı. İxtisas kursunun proqramı. “Füyuzat” mətbəəsi, Bakı, 2021. 32 səh.
 • Tarixə köməkçi fənlər (dos. İ.Ə.Məmmədov, N.S. Hüseynova ilə birlikdə), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, 2015.