Xüsusi nəşrlər

Şəhidlər ölmür - Fəxrəddin Qurbanlının xatirəsinə həsr olunur PDF

Şəhidlər ölmür - Vətən Müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunur PDF

Azərbaycan Universiteti -30 (Xatirə kitabı) PDF

"Qlobal çağırışlar və Türk Dünyası" beynəlxalq elmi konfransının materialları PDF

Ağamalıyeva Lətifə (2024). Elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi. Elmmetrik bazalar. Dərs vəsaiti. Bakı, Turxan nəşriyyatı, 156s. PDF