Riyaziyyat və informatika kafedrası

Haqqında

1992-ci ildə “İnformatika və riyaziyyatın əsasları” adı ilə fəaliyyətə başlayan kafedra müxtəlif illərdə Riyaziyyat, İnformatika, Riyaziyyat-informatika və təbiət elmləri adlandırılmış, 1994-cü ildən etibarən  isə birləşərək  Riyaziyyat və informatika adı ilə yenidən təşkil olunmuşdur. 

Kafedra fəaliyyətə başladığı gündən universitetdə tədris olunan bütün ixtisaslar üzrə riyaziyyat və informatika yönümlü fənlərin tədrisini həyata keçirmişdir. 2004-cü ildən isə ixtisas kafedrası kimi fəaliyyətini davam etdirir. 

Universitetin beynəlmiləlləşməsində fəal iştirak edən kafedranın əməkdaşlarının  hər il impakt faktorlu jurnallarda məqalələri dərc olunur.

Kafedranın heyəti

Tədris olunan ixtisaslar

Bakalavriat səviyyəsi üzrə tədris olunan ixtisaslar

Kafedra ilə əlaqə

  • Tel.: (+994 12) 431 41 12 /13/16 (122)