Tarix


  • İxtisasın adı: Tarix
  • İxtisas qrupu: III
  • Fakültə: Humanitar fənlər 
  • Təhsilin səviyyəsi: Bakalavriat
  • Təhsilin müddəti və forması: 4 il (8 semestr), əyani
  • Tədrisin dili: Azərbaycan dili
  • Məzuna verilən ixtisas dərəcəsi: Bakalavr
  • Təhsil haqqı: Azərbaycan bölməsi, əyani – 2700 AZN

Azərbaycan Universitetində Tarix ixtisası İctimai elmlər kafedrası tərəfindən tədris olunur. Burada ixtisası yüksək peşəkarlıq səviyyəsində mənimsəyən kadrlar hazırlanır. Tədris planında nəzərdə tutulmuş fənlər üzrə dərslərin və təcrübələrin aparılması, elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi üçün kafedranın tərkibinə bu sahədə nüfuz sahibi olan professor və mütəxəssislər cəlb olunub.

Tarix ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı mühazirə, məşğələ (laboratoriya), seminar, məsləhət, sərbəst iş, təcrübə və s. formalarda həyata keçirilir. Tədris prosesində şifahi şərh, müsahibə, interaktiv təlim, müstəqil iş, diskussiya, dəyirmi masa, illüstrasiya, tədqiqatçılıq, laboratoriya, praktik iş və digər metodlardan istifadə edilir.

İxtisasın tədrisində Azərbaycan və ümumdünya tarixinin, tarixi hadisələrin mahiyyətinin, səbəb və nəticələrinin; Azərbaycan tarixinin əsas mərhələləri və xronologiyasının; tarixi şəxsiyyətlərin, ayrı-ayrı sivilizasiya və regionların tarixinin; tarix elminin, tarixi biliklərin inkişaf tarixinin əsas xüsusiyyətlərinin; tarixi mənbələrin növləri, yaranma yolları, onlara tənqidi yanaşma mexanizmlərinin; beynəlxalq münasibətlər sistemi, beynəlxalq münasibətlər tarixi, beynəlxalq qurum və təşkilatlar, onların fəaliyyət mexanizminin və beynəlxalq münasibətlərdə rolunun; dünya xalqları, onların soykökü, yerləşmə arealları, maddi və mənəvi mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətlərinin; tarixi tədqiqatların müasir vəziyyəti və perspektivlərinin öyrənilməsi kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir.

Tələbələr həmçinin Azərbaycanın qədim insan məskənləri, ölkə tarixinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən tarixi yerləri, muzeylər, tarixi abidələr və s. ilə əyani tanışlıq üçün vaxtaşırı ekskursiyalarda olur, görkəmli tarixçi-alimlər tərəfindən vaxtaşırı aparılan ustad dərslərində iştirak edirlər. Maddi-texniki baza və pedaqoji heyət tələbələrin təkcə peşəkar tarixçi və mütəxəssis kimi yox, həm də yetkin vətəndaş kimi formalaşdırılması üçün səfərbər edilib.

Tarix ixtisası üzrə bakalavr hazırlığında həm də istehsalat və pedaqoji təcrübələr nəzərdə tutulur. Tələbələr müqavilə ilə müvafiq idarə və təşkilatlarda, o cümlədən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən orta ümumtəhsil məktəblərində təcrübə keçirlər.

Tarix ixtisası üzrə məzun olanlar dövlət idarəetmə orqanlarında, ali məktəblərdə, elmi tədqiqat institutlarında, arxivlərdə, muzeylərdə, mövcud qaydalara riayət olunmaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, Azərbaycan tarixinin araşdırılması mərkəzlərində, müxtəlif təhsil və mədəniyyət qurumlarıda, ixtisas dərəcəsinə uyğun gələn müəssisə və təşkilatlarda və s. işləyə bilər, həmçinin təhsillərini ixtisas üzrə magistratura proqramlarında davam etdirə bilərlər.

Tarix ixtisasının tədris qrafikini BURADAN yükləyə bilərsiniz.